Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

De voordelen van de Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart biedt mobiliteit binnen de lidstaten van de Europese Unie. Na 18 maanden legaal verblijf in de eerste lidstaat als houder van een Europese blauwe kaart kan deze mobiliteit worden aangesproken. De houder van de Europese blauwe kaart en zijn of haar gezinsleden mogen dan naar een andere lidstaat verhuizen om daar een Europese blauwe kaart aan te vragen, waarbij de periode die ze in Nederland hebben verbleven kan worden meegenomen wanneer een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (EU langdurig ingezetene) wordt aangevraagd.

De Nederlandse verblijfsvergunning als kennismigrant is beperkt tot Nederland.

 

EU langdurig ingezetene

Na vijf jaar legaal en ononderbroken verblijf in Nederland kan elke migrant - ook de houder van de Europese blauwe kaart en de kennismigrant - in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd op grond van Richtlijn 2003/109 /EG.

De houder van een Europese blauwe kaart mag echter perioden van verblijf in verschillende EU-lidstaten bij elkaar optellen om te voldoen aan de eis van 5 jaar legaal en ononderbroken verblijf. Op voorwaarde dat de aanvrager gedurende twee jaar onmiddellijk voorafgaand aan de indiening legaal en ononderbroken verblijf heeft op het grondgebied van de lidstaat waar de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ‘EU langdurig ingezetene’ wordt ingediend. Deze mogelijkheid staat uiteraard niet open voor Nederlandse kennismigranten.

Afwezigheid van het grondgebied van de Europese Unie

De afwezigheid van het grondgebied van de Europese Unie door de houder van de Europese blauwe kaart wordt niet beschouwd als een onderbreking van de 5 jaar van legaal en ononderbroken verblijf. Voorwaarde is wel dat deze periode korter is dan 12 opeenvolgende maanden en in totaal niet langer duurt dan 18 maanden. Deze perioden van afwezigheid zijn beperkt tot gevallen waarin de houder van de Europese blauwe kaart is teruggekeerd naar zijn land van herkomst om als werknemer, zelfstandige, vrijwilligerswerk of studie te werken. Houders van de Nederlandse kennismigrantenvergunning mogen geen enkele onderbreking krijgen in hun legaal en ononderbroken verblijf van 5 jaar om in aanmerking te komen voor de EU langdurig ingezetene verblijfsvergunning.

Als de voormalige houder van de Europese blauwe kaart eenmaal de EU langdurig ingezetene heeft verkregen, zijn langere perioden van afwezigheid toegestaan ​​in vergelijking met andere vreemdelingen. Zij mogen gedurende 24 maanden afwezig zijn op het grondgebied van de Europese Unie. Ex-kennismigranten, die ook de status van langdurig ingezetene hebben verworven, mogen maximaal 12 maanden op het grondgebied afwezig zijn.