Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

De voordelen van de Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart biedt mobiliteit binnen de lidstaten van de Europese Unie. Na 12 maanden legaal verblijf in de eerste lidstaat als houder van een Europese blauwe kaart kan deze mobiliteit worden aangesproken. De houder van de Europese blauwe kaart en zijn of haar gezinsleden mogen dan naar een andere lidstaat verhuizen om daar een Europese blauwe kaart aan te vragen, waarbij de periode die ze in Nederland hebben verbleven kan worden meegenomen wanneer een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (EU langdurig ingezetene) wordt aangevraagd.

De Nederlandse verblijfsvergunning als kennismigrant is beperkt tot Nederland.

Zoekperiode na verlies baan

Bij beëindiging van het dienstverband heeft de Europese Blauwe Kaarthouder een zoekperiode van 6 maanden, indien de werknemer tenminste twee jaar houder is geweest van de Europese Blauwe Kaart. Anders is de zoekperiode 3 maanden. Een kennismigrant heeft maar een zoekperiode van 3 maanden in geval van werkloosheid. Daar komt bij dat de verblijfsvergunning van de kennismigrant ook nog geldig moet zijn deze gehele periode van 3 maanden.

Voor zowel de Europese Blauwe Kaart  als de verblijfsvergunning als kennismigrant bestaat het recht op de zoekperiode, ongeacht of het dienstverband door de werkgever of werknemer is beëindigd.

EU langdurig ingezetene

Bij beëindiging van het dienstverband heeft de Europese Blauwe Kaarthouder een zoekperiode van 6 maanden, indien de werknemer tenminste twee jaar houder is geweest van de Europese Blauwe Kaart. Anders is de zoekperiode 3 maanden. Een kennismigrant heeft maar een zoekperiode van 3 maanden in geval van werkloosheid. Daar komt bij dat de verblijfsvergunning van de kennismigrant ook nog geldig moet zijn deze gehele periode van 3 maanden.

Voor zowel de Europese Blauwe Kaart  als de verblijfsvergunning als kennismigrant bestaat het recht op de zoekperiode, ongeacht of het dienstverband door de werkgever of werknemer is beëindigd.

Afwezigheid van het grondgebied van de Europese Unie

De afwezigheid van het grondgebied van de Europese Unie door de houder van de Europese blauwe kaart wordt niet beschouwd als een onderbreking van de 5 jaar van legaal en ononderbroken verblijf. Voorwaarde is wel dat deze periode korter is dan 12 opeenvolgende maanden en in totaal niet langer duurt dan 18 maanden. Deze perioden van afwezigheid zijn beperkt tot gevallen waarin de houder van de Europese blauwe kaart is teruggekeerd naar zijn land van herkomst om als werknemer, zelfstandige, vrijwilligerswerk of studie te werken. Houders van de Nederlandse kennismigrantenvergunning mogen geen enkele onderbreking krijgen in hun legaal en ononderbroken verblijf van 5 jaar om in aanmerking te komen voor de EU langdurig ingezetene verblijfsvergunning.

Als de voormalige houder van de Europese blauwe kaart eenmaal de EU langdurig ingezetene heeft verkregen, zijn langere perioden van afwezigheid toegestaan ​​in vergelijking met andere vreemdelingen. Zij mogen gedurende 24 maanden afwezig zijn op het grondgebied van de Europese Unie. Ex-kennismigranten, die ook de status van langdurig ingezetene hebben verworven, mogen maximaal 12 maanden op het grondgebied afwezig zijn.

Werkgever hoeft geen IND erkend referent te zijn

Om in aanmerking te komen voor de Europese Blauwe Kaart hoeft de werkgever niet door de IND te zijn erkend als erkend referent. Dit is een groot verschil met het kennismigrantenregeling. De vergunning als kennismigrant kan namelijk alleen maar worden aangevraagd als de werkgever een IND erkend referent is.