Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Familieleden

Gezinshereniging voor houders van een Europese blauwe kaart is toegestaan ​​voor:

  • echtgenoten
  • partners van hetzelfde geslacht
  • ongehuwde partners
  • minderjarige kinderen

 

Aan gezinsleden wordt een verblijfsvergunning afgegeven met dezelfde geldigheidsduur als de vergunning van de houder van de Europese blauwe kaart.

Gezinsleden van de houder van de Europese blauwe kaart mogen in Nederland gaan werken. Hun werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. Er is ook geen salarisgrens.

Zodra de vergunning is afgegeven, mogen houders van een Europese blauwe kaart en hun gezinsleden gedurende een periode van maximaal drie maanden het grondgebied van een ander Schengenland betreden en zich daar vrijelijk verplaatsen. Het Schengengebied omvat alle landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland, met uitzondering van Ierland en Cyprus.

Eerder gezamenlijk verblijf in een andere EU lidstaat met Europese Blauwe Kaart

De gezinsleden die minimaal twaalf maanden als gezinslid van een Europese Blauwe kaarthouder in een andere EU lidstaat hebben verbleven komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning als gezinslid in Nederlands. Dit recht geldt ook indien de gezinsleden eerst 12 maanden in een andere EU lidstaat hebben verbleven, en daarna tenminste 6 maanden weer in een andere lidstaat voordat in Nederland een aanvraag wordt ingediend.

Ook wordt niet de eis van het MVV-vereiste gesteld indien meer dan 12 maanden in een andere lidstaat wordt verbleven.

Verblijfsvergunning EU langdurig ingezetenen en gunstige voorwaarden gezinshereniging

De houder van de Europese Blauwe Kaart die een verblijfsvergunning EU langdurig ingezetene (permanente verblijfsvergunning) heeft verkregen, behoudt de gunstigere voorwaarden voor gezinshereniging die gelden voor Europese Blauwe Kaarthouders.

Voorwaarden voor gezinshereniging

Als de aanvrager voor gezinshereniging en de houder van de Europese blauwe kaart getrouwd zijn, volstaat een gelegaliseerde huwelijksakte of huwelijksakte met Apostille. De aanvrager en de houder van de Europese blauwe kaart die niet getrouwd zijn, moeten bewijzen dat ze ongehuwd zijn door middel van een gelegaliseerde ongehuwdakte of ongehuwdakte met Apostille.

Als de aanvraag is goedgekeurd, moeten de aanvrager en de houder van de Europese blauwe kaart in Nederland samenwonen en een gezamenlijke huishouding uitoefenen.

Gelegaliseerde aktes of aktes met Apostille ter onderbouwing dat de aanvragers ongehuwd zijn, mogen op de datum van aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Klik hier voor de lidstaten die deelnemen aan de conventie over 'Afschaffing van de vereisten voor legalisatie van buitenlandse openbare documenten'. Vreemdelingen van landen die lid zijn van deze conventie kunnen hun diploma's legaliseren door middel van Apostille. Klik hier voor de volledige lijst van landen, aangeleverd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, om meer te lezen over de manier waarop de legalisatie van de certificaten moet gebeuren, voordat deze documenten in de Nederlandse rechtsorde worden geaccepteerd.

De houder van een Europese blauwe kaart moet een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 6 maanden jaar, te rekenen vanaf de datum van aanvraag door het betrokken gezinslid. Ook moet de Europese Blauwe Kaarthouder zich als referent stellen van zijn gezinsleden.

De aanvraag voor de Europese blauwe kaart en zijn gezinsleden kunnen tegelijkertijd worden ingediend. De IND moet op de aanvraag van de gezinsleden tegelijk beslissen als op de aanvraag van de Europese Blauwe Kaart.