Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Familieleden

Gezinshereniging voor houders van een Europese blauwe kaart is toegestaan ​​voor:

  • echtgenoten
  • partners van hetzelfde geslacht
  • ongehuwde partners
  • minderjarige kinderen

 

Aan gezinsleden wordt een verblijfsvergunning afgegeven met dezelfde geldigheidsduur als de vergunning van de houder van de Europese blauwe kaart.

Gezinsleden van de houder van de Europese blauwe kaart mogen in Nederland gaan werken. Hun werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. Er is ook geen salarisgrens.

Zodra de vergunning is afgegeven, mogen houders van een Europese blauwe kaart en hun gezinsleden gedurende een periode van maximaal drie maanden het grondgebied van een ander Schengenland betreden en zich daar vrijelijk verplaatsen. Het Schengengebied omvat alle landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland, met uitzondering van Ierland, Bulgarije, Roemenië en Cyprus.

Voorwaarden voor gezinshereniging

Als de aanvrager voor gezinshereniging en de houder van de Europese blauwe kaart getrouwd zijn, volstaat een gelegaliseerde huwelijksakte of huwelijksakte met Apostille. De aanvrager en de houder van de Europese blauwe kaart die niet getrouwd zijn, moeten bewijzen dat ze ongehuwd zijn door middel van een gelegaliseerde ongehuwdakte of ongehuwdakte met Apostille.

Als de aanvraag is goedgekeurd, moeten de aanvrager en de houder van de Europese blauwe kaart in Nederland samenwonen en een gezamenlijke huishouding uitoefenen.

Gelegaliseerde aktes of aktes met Apostille ter onderbouwing dat de aanvragers ongehuwd zijn, mogen op de datum van aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Klik hier voor de lidstaten die deelnemen aan de conventie over 'Afschaffing van de vereisten voor legalisatie van buitenlandse openbare documenten'. Vreemdelingen van landen die lid zijn van deze conventie kunnen hun diploma's legaliseren door middel van Apostille. Klik hier voor de volledige lijst van landen, aangeleverd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, om meer te lezen over de manier waarop de legalisatie van de certificaten moet gebeuren, voordat deze documenten in de Nederlandse rechtsorde worden geaccepteerd.

De houder van een Europese blauwe kaart moet een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van aanvraag door het betrokken gezinslid.

De aanvraag voor de Europese blauwe kaart en zijn gezinsleden kunnen tegelijkertijd worden ingediend.