Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Voorstel voor een nieuwe Europese blauwe kaart

Het voorstel van de Europese Commissie (2016/0176 (COD)) herziet de bestaande regels voor de Europese blauwe kaart en heeft tot doel het vermogen van de EU om hoogopgeleide onderdanen van derde landen aan te trekken en te behouden, te verbeteren.

De Europese Commissie heeft dit voorstel opgesteld omdat de huidige Europese blauwe kaart, (Richtlijn 2009/50 / EG), die bestaat sinds 2009, in de praktijk niet aantrekkelijk is gebleken voor werkgevers in de Europese Unie.

De Europese Commissie stelt in haar voorstel dat de nieuwe Europese blauwe-kaartregeling naar schatting een positief jaarlijks economisch effect zal hebben van € 1,4 miljard tot € 6,2 miljard voor de lidstaten.  Dat positieve effect bestaat er dan uit dat meer hooggeschoolde werknemers naar de Europese Unie zullen komen om hier te werken, in plaats dat ze bijvoorbeeld gaan naar de Verenigde Staten en Canada.

Momenteel kiest slechts 31% van de hoogopgeleide migranten die voor werk vertrekken naar OESO-landen, de EU als bestemming. Dat betekent dat 69% van deze groep kenniswerkers kiest voor andere bestemmingen die economisch concurreren met de Europese Unie. Aangezien het de ambitie van de Europese Unie is om de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden, moet het nieuwe voorstel bijdragen aan het bereiken van dit doel.

In Nederland was het aantal uitgegeven Europese blauwe kaarten tot voor kort zeer beperkt, omdat de meeste werkgevers ervoor kiezen om de Nederlandse kennismigranten verblijfsvergunning aan te vragen.

Volgens de Europese Commissie hebben strenge toelatingsvoorwaarden en het bestaan ​​van parallelle nationale regels zoals de kennismigrantenregeling, het gebruik van de Europese blauwe kaart beperkt. Om de Europese blauwe kaart te ontwikkelen tot een echt EU-brede regeling, zijn de lidstaten verplicht onder het nieuwe Europese blauwe kaart voorstel om een ​​Europese blauwe kaart in plaats van een nationale vergunning voor kenniswerkers te verlenen aan personen die onder de werkingssfeer ervan vallen.

Voor Nederland betekent dit, dat als het nieuwe Europese blauwe kaart voorstel van de Europese commissie wordt aangenomen dat het huidige versnelde kennismigrantenregeling niet meer is toegestaan.

Het nieuwe voorstel voor een Europese blauwe kaart:
  • Het is EU-lidstaten niet toegestaan om een nationale regeling voor hoogopgeleide kenniswerkers te hebben.
  • Een lagere a salarisgrens om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart: een salarisnorm die gelijk is aan of ten hoogste 1,4 maal het gemiddelde landelijke salaris.
  • De vereiste minimumduur van de arbeidsovereenkomst wordt teruggebracht van 12 naar 6 maanden.
  • Houders van een Europese blauwe kaart mogen een zelfstandige activiteit uitoefenen naast het beroep van hun blauwe kaart.
  • Werkervaring moet door de lidstaten worden erkend.
  • Na 3 jaar kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan worden als de houder van de Europese blauwe kaart ononderbroken in dezelfde lidstaat heeft verbleven.
  • Er moet een lagere salarisdrempel worden vastgesteld voor onderdanen van derde landen die een Europese blauwe kaart aanvragen binnen een bepaalde periode na hun afstuderen.
  • De lidstaten kunnen voor erkende werkgevers een speciale versnelde procedure aanbieden met minder voorwaarden om de administratieve lasten te verminderen.
  • Korte zakenreizen zullen minder ingewikkeld zijn voor houders van een Europese blauwe kaart. Zakenreizen van maximaal 90 dagen binnen de andere EU-lidstaten die de blauwe kaart toepassen zijn mogelijk zonder dat een werkvergunning nodig is.

 

Ierland en Denemarken zullen de nieuwe Europese blauwe kaartrichtlijn niet toepassen. Deze landen hebben ook de huidige Europese blauwe kaartrichtlijn niet overgenomen.

Interessante links