Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nederlandse verblijfsvergunning als kennismigrant

Het Nederlandse immigratiebeleid stelt bedrijven in staat om met een snelle immigratieprocedure hoog gekwalificeerd personeel van buiten de Europese Unie te rekruteren: de Kennismigrantenregeling. Binnen de EU is de Nederlandse kennismigrantenregeling één van de meest gunstige immigratieprogramma’s voor het toelaten van kenniswerkers.

De eerste stap voor een bedrijf om kennismigranten in dienst te kunnen nemen, is het worden van 'erkend referent'. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een bedrijf een ‘betrouwbare’ partner voor de IND kan zijn en als erkend referent kan worden geaccepteerd. De procedure om erkend referent te worden duurt ongeveer 5-8 weken.

De IND leges voor de aanvraag zijn ​​€ 4.560 of € 2.279 voor bedrijven met minder dan 50 werknemers wereldwijd. Zodra de aanvraag voor erkend referent is ingewilligd kan het bedrijf aanvragen indienen voor visa (MVV) en werkvergunningen voor kennismigranten. Klik op de link om te zien welke bedrijven al erkend referent zijn.

De voorwaarden voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan kennismigranten zijn eenvoudig en duidelijk.

  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder moeten een bruto maandsalaris hebben van minimaal € 5.331 (exclusief 8% vakantietoeslag). Dit komt neer op een bruto jaarsalaris van minimaal € 63.972 (exclusief 8% vakantietoeslag).
  • Voor kennismigrant jonger dan 30 jaar is de bruto maandsalarisgrens € 3.909 (exclusief 8% vakantietoeslag). Dit komt neer op een jaarsalaris van € 46.908 (exclusief 8% vakantietoeslag).
  • Voor kennismigranten die in Nederland zijn afgestudeerd aan de HBO, of universiteit met een Bachelor of Master diploma is de bruto maandsalarisgrens € 2.801 (exclusief 8% vakantietoeslag). Dit is een bruto jaarsalaris van € 33.612 (exclusief 8% vakantietoeslag).
  • De laagste salarisnorm is ook van toepassing voor kennismigranten die een Master diploma hebben behaald aan de buitenlandse universiteit die in de top 200 van de wereld staat in het jaar van afstuderen. De aanvraag moet worden ingediend binnen 3 jaar nadat het diploma is behaald.

 

Een aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant kan door de IND worden beoordeeld op de marktconformiteit van het aangeboden salaris. Dat doet de IND alleen indien er twijfel is bij de aanvraag. Als het afgesproken salaris niet marktconform is, kan de aanvraag worden afgewezen. Het UWV Werkbedrijf beoordeelt de marktconformiteit.

De procedure zelf is snel. Volgens het beleid van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) wordt binnen twee weken na de datum van indiening beslist op de aanvraag.

Gezinshereniging is toegestaan ​​voor echtgenoten, partners van hetzelfde geslacht, ongehuwde partners en minderjarige kinderen. Gezinsleden mogen voor elke werkgever werken. Een werkvergunning is niet vereist.