Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Richtlijn nieuwe Europese Blauwe Kaart (EU 2021/1883)

Het voorstel voor een nieuwe Europese Blauwe Kaart is aangenomen: Richtlijn (EU) 2021/1883 ‘betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad’.

Richtlijn 2021/1883 moet uiterlijk op 18 november 2023 worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving van de EU lidstaten. Naar verwachting zal Nederland pas tegen het einde van deze implementatiedatum van 18 november 2023 de Nederlandse vreemdelingenwetgeving aanpassen aan de nieuwe richtlijn. Tot die tijd blijft de huidige Europese Blauwe Kaart richtlijn (2009/50/EG) gelden.

De nieuwe Europese Blauwe Kaart richtlijn is volgens het Europees Parlement en de Raad van de EU ‘noodzakelijk om de Unie in staat te stellen doeltreffender getalenteerde mensen aan te trekken en daarbij zowel de demografische uitdagingen van de Unie als de tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden in belangrijke sectoren van de economie van de Unie aan te pakken.’

De nieuwe Europese Blauwe Kaart richtlijn moet er volgens het Europees Parlement en de Raad van de EU voor zorgen dat er ‘een duidelijk en transparant Uniebreed toelatingsstelsel wordt gecreëerd dat hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen naar de Unie lokt, ervoor zorgt dat ze hier blijven en mobiliteitsbevorderend voor die werknemers is.’