Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

IND bevestigt: afwezigheid Europese Blauwe Kaart houder uit Nederland geen onderbreking van termijn 5 jaar EU langdurig ingezetene vergunning

De IND heeft eindelijk bevestigd dat de afwezigheid van het grondgebied van Nederland door een Europese Blauwe kaart houder geen onderbreking vormt voor de termijn van 5 jaar voor het verkrijgen van een verblijfvergunning voor onbepaalde tijd als EU langdurig ingezetene. De periode van afwezigheid mag maximaal 12 aaneengesloten maanden zijn, of in totaal 18 maanden, in de periode van 5 jaren.

Dat een Europese Blauwe kaarthouder ook tijdelijk buiten het grondgebied mag verblijven zonder dat het een onderbreking is, is ook zo neergelegd in de Europese blauwe kaart richtlijn (2009/50/EU).

Toch volgde de IND dit niet.

Deze bepaling was juist in de richtlijn opgenomen om de mobiliteit van hoogopgeleide werknemers uit derde landen tussen de Europese Unie en hun land van oorsprong te bevorderen en te ondersteunen.De EU lidstaten mogen volgens de richtlijn de periode van afwezigheid beperken tot gevallen waarin de vreemdeling kan aantonen dat hij het grondgebied van de Europese Unie heeft verlaten om in zijn land van herkomst een economische activiteit uit te oefenen als werknemer of als zelfstandige, vrijwilligerswerk te doen of een studie te volgen. Nederland had deze bepaling opgenomen in de regelgeving.

De IND bleef zich toch op het standpunt stellen dat indien een Europese Blauwe kaarthouder niet langer in Nederland verbleef, de termijn van 5 jaar – die vereist is om in aanmerking te komen voor een EU langdurig ingezetene verblijfsvergunning – was onderbroken. Een Europese Blauwe kaarthouder moest volgens de IND dan eerst weer 5 jaar rechtmatig in Nederland verblijven voordat aanspraak kan worden gemaakt op die permanente verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd EU langdurig ingezetene.

Inge te Pas van Kroes Advocaten Immigration Lawyers heeft over dit punt een jarenlange procedure gevoerd met de IND. De zaak speelde sinds oktober 2020. Uiteindelijk in oktober 2023 heeft de IND,  na een lange (rechterlijke) procedure, het standpunt van Inge te Pas gevolgd. Hiermee heeft ze dit punt gewonnen voor alle (toekomstige) Europese Blauwe kaarthouders.In de nieuwe Europese blauwe kaart richtlijn (EU 2021/1883) is de bepaling ook opgenomen over de afwezigheid van maximaal 12 aaneengesloten maanden zijn, of in totaal 18 maanden, in de periode van 5 jaren.

Het door Inge te Pas gewonnen geschil blijft dus ook gelden onder de nieuwe regelgeving voor Europese Blauwe kaarthouders. Nederland moet deze nog uiterlijk 18 november 2023 omzetten in de nationale wetgeving.

De nieuwe Europese blauwe kaart richtlijn moet de Europese blauwe kaart aantrekkelijker maken voor hoogopgeleide vreemdelingen van buiten de EU. Er zijn dan ook grote aanpassingen aan de huidige richtlijn.