Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nieuwe Europe Blauwe kaart richtlijn 2021/1883

Deze Europese blauwe kaart richtlijn 2021/1883 zal de ‘oude’ Europese blauwe kaart richtlijn 2009/50 vervangen. Met de nieuwe richtlijn wordt beoogd een duidelijk en transparant Europese Uniebreed toelatingsstelsel te creëren  dat hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen naar de Europese Unie moet lokken. Ook wordt getracht dat als deze arbeidsmigranten uiteindelijk in de EU zijn gekomen met een Europese blauwe kaart, dat ze hier ook zullen blijven en ook makkelijker in andere EU lidstaten kunnen werken.

De Europese blauwe kaar richtlijn moet uiterlijk op 18 november 2023 zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving (zie artikel 31 van de richtlijn). De Nederlandse regering heeft wel al een voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet ingediend bij het parlement, met een toelichting hierbij.

Een voorstel tot wijziging van de lagere wetgeving is nog niet ingediend.In ieder geval moet de nieuwe richtlijn uiterlijk 18 november 2023 volledig zijn omgezet in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving.