Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

De Nederlandse kennismigrantenregeling

Een in Nederland gevestigd bedrijf dat visa en verblijfsvergunningen voor kennismigranten van buiten de EU wil aanvragen, moet door de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn erkend als referent. De IND leges om een aanvraag tot erkenning als referent in te dienen zijn ​​€ 4.326 voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers wereldwijd en € 2.162 voor startende ondernemingen en bedrijven met niet meer dan 50 medewerkers wereldwijd.

Voor bedrijven die langer dan 1.5 jaar bestaan, is deze aanvraagprocedure relatief eenvoudig. Als er geen boetes zijn opgelegd voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en vakantiebijslag, fiscale vergrijpboetes, en het bedrijf alle sociale bijdragen en belastingen heeft betaald, wordt de aanvraag om erkend referent te worden binnen 6 weken goedgekeurd.

Bedrijven die korter dan 1.5 jaar bestaan, moeten echter een grondige beoordeling ondergaan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze beoordeling kan tot 3 maanden duren. Hierdoor duurt de gehele aanvraagprocedure in totaal 4 tot 5 maanden.

Deze lange aanvraagprocedure voor bedrijven die korter dan 1.5 jaar geleden zijn opgericht geldt niet voor de volgende vier categorieën bedrijven:

  • Het bedrijf is een volle dochteronderneming van een bedrijf dat al erkend referent is.
  • Het bedrijf is het resultaat van een fusie tussen bedrijven en de gefuseerde bedrijven zijn allebei erkend referenten.
  • Het bedrijf is overgenomen door een bedrijf dat al erkend referent is.
  • De juridische entiteit van de vennootschap die erkend referent is, is gewijzigd en uit de notariële akte van de nieuwe juridische entiteit blijkt dat de commerciële activiteiten van de nieuwe vennootschap niet zijn uitgebreid en dat de zeggenschap of het beheer in de vennootschap hetzelfde is gebleven.