Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Implementatie nieuwe Europese Blauwe Kaart uitgesteld

Uiterlijk 18 november 2023 zou de nieuwe Europese Blauwe kaart (richtlijn EU 2021/1883) moeten zijn omgezet in de nationale regelgeving van de EU-lidstaten (zie artikel 31 van de richtlijn 2021/1883). Nederland heeft de richtlijn nog niet omgezet in de vreemdelingenwetgeving. Hiermee is Nederland dus te laat. Het is niet bekend wanneer Nederland de richtlijn zal implementeren (zie onder nr. 24 de stand van zaken van de implementatie van de Europese Blauwe kaart richtlijn).

Wat betekent dit nu voor vreemdelingen die een Europese Blauwe kaart willen aanvragen?

Europese richtlijnen hebben geen rechtstreekse werking. Dat is anders als een richtlijn niet tijdig is omgezet in de nationale wetgeving. Dan kunnen particulieren zich wel op die bepalingen uit de richtlijn beroepen als deze onvoorwaardelijk, voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.In het geval van enkele belangrijke de bepalingen uit de nieuwe Europese Blauwe kaart richtlijn, biedt dit vreemdelingen nog weinig. Zo worden de salarisnormen voor de Europese Blauwe kaart overgelaten ter invulling van de nationale lidstaten. Nederland is van plan om een lagere salarisnorm voor de Europese Blauwe kaart te hanteren, dan de salarisnorm die nu geldt voor de Europese Blauwe kaart. Maar nu Nederland de richtlijn nog niet heeft geïmplementeerd, kan een vreemdeling zich daar nog niet op beroepen.

Ook wordt in de nieuwe richtlijn de mogelijkheid gelaten aan de nationale lidstaten om te bepalen dat een diploma voor hoger onderwijs geen vereiste meer is, en kan worden volstaan met het aantonen van ten minste vijf jaar beroepservaring. Nederland is van plan om ook dit punt op te nemen in de vreemdelingenwetgeving. Maar nu de richtlijn nog niet is omgezet, kan een vreemdeling ook op dit punt nog geen beroep op doen, en geldt tot die tijd nog steeds de eis van een diploma van hoger onderwijs.

We zullen op deze website berichten als de richtlijn is omgezet in de vreemdelingenwetgeving.