Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Europese Commissie roept EU-lidstaten op om ‘golden visa’ immigratie regelingen te stoppen

De Europese Commissie heeft herhaaldelijk en op consequente wijze haar ernstige bezorgdheid geuit over burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Verblijfsregelingen voor investeerders brengen voor de lidstaten en voor de EU als geheel inherente risico’s met zich mee uit het oogpunt van veiligheid, witwaspraktijken, belastingontwijking en corruptie.

De Europese Commissie benadrukt:

  • Dat de lidstaten die nog steeds burgerschapsregelingen voor investeerders toepassen, deze onmiddellijk stopzetten.
  • Dat de betrokken lidstaten beoordelen of zij moeten overgaan tot intrekking van het staatsburgerschap dat eerder werd toegekend aan Russische of Belarussische onderdanen aan wie nu sancties zijn opgelegd of die de oorlog in Oekraïne in belangrijke mate steunen.

De Europese Commissie verzoekt de lidstaten om:

  • Strenge controles op te zetten en deze voorafgaand aan de afgifte van een verblijfsvergunning voor investeringen uit te voeren.
  • Op basis van een beoordeling verblijfsvergunningen die in het kader van een verblijfsregeling voor investeerders zijn verleend aan Russische of Belarussische onderdanen aan wie nu EU-sancties zijn opgelegd in verband met de oorlog in Oekraïne, onmiddellijk in te trekken of te weigeren deze te verlengen.
  • De afgifte van verblijfsvergunningen aan alle Russische en Belarussische onderdanen in het kader van verblijfsregelingen voor investeerders op te schorten.

Klik hier voor de aanbeveling van de Europese Commissie.

In 2019 heeft de Commissie een rapport uitgebracht over de burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders die in een aantal EU-lidstaten bestaan. Daarin zijn de bestaande praktijken geïnventariseerd en bepaalde risico’s vastgesteld die dergelijke regelingen met zich meebrengen voor de EU, met name uit het oogpunt van veiligheid, witwaspraktijken, belastingontwijking en corruptie.

Klik hier voor het rapport van de Europese Commissie uit 2019.