Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Eindelijk is de nieuwe Europese Blauwe Kaart ingevoerd!

Nederland heeft eindelijk – veel te laat – de nieuwe voorwaarden van de Europese Blauwe Kaart geïmplementeerd in de vreemdelingenwetgeving. Op 18 november 2023 zou de nieuwe regeling al moeten zijn ingevoerd.

Vooruitlopend hierop, waren al enkele nieuwe soepelere voorwaarden begin dit jaar ingevoerd. Zoals bijvoorbeeld dat voor aanvragers die gaan werken als ICT specialist of ICT manager, het diploma geen vereiste meer was. 3 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 7 jaar was voldoende.

Versoepelde voorwaarden voor het verkrijgen van de Europese Blauwe Kaart die nu ook gelden zijn:

  • Lager salariscriterium: € 5331 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag. Dit was € 6245.
  • De invoering van een lager salariscriterium voor aanvragers die maximaal 3 jaar geleden zijn afgestudeerd aan een hoger onderwijsinstelling voorafgaand aan de aanvraag: € 4265 exclusief 8% vakantietoeslag.
  • Een diploma van hoger onderwijs en de diplomawaardering is niet meer vereist.
  • 5 jaar relevante werkervaring volstaat.
  • De vreemdeling die meer dan twee jaar een Europese Blauwe Kaart heeft gehad, mag 6 maanden werkloos zijn, zonder dat de Europese Blauwe Kaart wordt ingetrokken.
  • Met de Nederlandse Europese Blauwe Kaart mag voor periodes korter dan 90 dagen zonder werkvergunning worden gewerkt in andere EU-lidstaten.
  • Eerder verblijf in een andere EU-lidstaat als student, onderzoeker of als hoogopgeleide werknemer (bijvoorbeeld op basis de Europese Blauwe Kaart, of een andere nationale kennismigrantenregeling) telt mee voor het aanvragen van een verblijfsvergunning EU langdurig ingezetene in Nederland.

De implementatie van de nieuwe Europese Blauwe Kaart is gepubliceerd in het Staatsblad.