Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

De nieuwe Europese Blauwe Kaart moet aantrekkelijker worden

De verblijfsvergunning als kennismigrant is nog steeds veel aantrekkelijker dan de Europese blauwe kaart. Zo zijn er volgens de IND in 2020 ongeveer 150 Europese blauwe kaarten verleend. In datzelfde jaar zijn er ongeveer 6500 kennismigranten vergunningen verleend.

Dit verschil is volgens de Nederlandse regering met name gelegen in het feit dat de huidige Europese blauwe kaart regeling strengere eisen kent. Zo geldt er bijvoorbeeld een veel hogere salarisnorm, de aanvrager moet een 3-jarige hogere opleiding hebben afgerond, en de huidige Europese blauwe kaart regeling sluit niet goed aan op het Nederlandse systeem waarin gewerkt wordt met erkend referenten.

Met de nieuwe Europese blauwe kaart richtlijn (2021/1883) en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving wordt getracht om de Europese blauwe kaart aantrekkelijker te maken. Dit wordt gedaan door de voorwaarden voor de Europese blauwe kaart te versoepelen. Dat zijn onder andere de volgende:

  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden in plaats van twaalf maanden.
  • Erkenning van werkervaring als hogere beroepskwalificatie.
  • Kortere beslistermijnen.
  • Houders van een Europese blauwe kaart die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om van één lidstaat naar een andere lidstaat te verhuizen, kunnen de perioden van verblijf in verschillende lidstaten cumuleren. Waarbij ook perioden van verblijf met een andere vergunning dan de Europese blauwe kaart kunnen worden meegeteld.
  • Langere perioden van werkloosheid dan de huidige drie maanden worden toegestaan. Met name wanneer de houder van de Europese blauwe kaart langer dan twee jaar houder is van deze kaart.
  • Langere perioden van afwezigheid uit de EU, dan die volgen uit van EU-langdurig ingezetene richtlijn (2003/109) zijn toegestaan nadat Europese blauwe kaart houder de status van EU-langdurig ingezetene in een lidstaat heeft verworven.
  • De EU-langdurig ingezetene die voormalig houder is van de Europese blauwe kaart, behoudt de gunstigere voorwaarden ten aanzien van gezinshereniging die hij genoot als houder van de Europese blauwe kaart.